Λέσχες Ανάγνωσης

Η Λέσχη Ανάγνωσης «ΥΠΑΤΙΑ» Ιδρύθηκε το 2013 και λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

Τα μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης επιλέγουν κάθε φορά ένα βιβλίο (ένα τον μήνα) το οποίο το διαβάζουν όλα τα μέλη της λέσχης, ο/η καθένας/μία στον χρόνο και στον χώρο του και στη συνέχεια συναντιούνται, είτε δια ζώσης είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για να το συζητήσουν .

Υπάρχει ένας/μία συντονιστής/στρια που λέει λίγα λόγια για το βιβλίο και τον συγγραφέα και μετά αρχίζει μία συζήτηση ανάμεσα στα μέλη.

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Μαθήματα