• ΛΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

  • ΛΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024

  • ΛΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024

  • ΛΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024