11-10-2015

ΘΕΜΑ: «Ένας άγνωστος γείτονας: Η Τουρκία. Διεθνείς σχέσεις και γεωπολιτική στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημήτρης Σταματόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονία.

8-11-2015

ΘΕΜΑ: «Η Ελλάδα εν μέσω των δραματικών αλλαγών στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Παντελής Σαββίδης, Δημοσιογράφος.

13-12-2015

ΘΕΜΑ: «Από το αρχαιοελληνικό άτομο και το βυζαντινό πρόσωπο στον σύγχρονο νεοέλληνα»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Παναγιώτης Νοτόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Ι Σερρών.

17-01-2016

ΘΕΜΑ: «Ακαδημαϊκή και παραδοσιακή μουσική, μια πολύπλοκη συγγένεια».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γιώργος Ανδρέου, μουσικοσυνθέτης, στιχουργός, μουσικός παραγωγός και συγγραφέας.

Τα  τρία πρώτα μαθήματα του Α’ εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν  στο ΚΕ.ΔΗ.Σ, ενώ το τελευταίο (17-01-2016) στην ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ,  στις παραπάνω ημερομηνίες, ημέρα Κυριακή  και ώρα 6.00-8.00 το απόγευμα.

Οι εισηγήσεις του Λαϊκού Πανεπιστημίου Σερρών θα είναι ανοικτές με ελεύθερη είσοδο για όλους του πολίτες.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου χορηγείται πιστοποιητικό συμμετοχής.

Πληροφορίες 6972265668