13/10/2019

ΘΕΜΑ: «Οι παράγοντες που εμποδίζουν την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σοφία Κουτσογιαννίδου, Ψυχοθεραπεύτρια-Οικογενειακή Θεραπεύτρια, MSc Κοινωνική Λειτουργός, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων.

17/11/2019

ΘΕΜΑ: «Εργαλεία που οδηγούν στο δρόμο της Αυτογνωσίας»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σταύρος Τζαμτζής, Ψυχολόγος ΑΠΘ, Μέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Μέλος του General Hypnotherapy Standards Council

8/12/2019

ΘΕΜΑ: «Πως η αυτογνωσία μπορεί να βελτιώσεις  τις σχέσεις μας με τους άλλους;»

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Κατερίνα Φασέγγα,  Σύμβουλος Ψυχικής υγείας.

12/1/2020

ΘΕΜΑ: «Η σημασία του γνώθι σαυτόν άλλοτε και σήμερα. Ο ρόλος του στην προσέγγιση της ευτυχίας και της ολοκλήρωσης του ατόμου»

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Βάλια Σιδηροπούλου, MSc Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι εισηγήσεις πραγματοποιούνται στη ΚΕΔΗΣ 1ος όροφος, ημέρα Κυριακή και ώρες 18.00-21.00.

Κόστος συμμετοχής στο Α΄ Εξάμηνο 10 ευρώ για όλες τις εισηγήσεις.

Στο τέλος των εξαμήνων χορηγείται στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης.

Νέα σεμινάρια, εργαστήρια και πολλές δράσεις από το Σύλλογο Επιστημόνων Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλης. Ενημερωθείτε και δηλώστε τη συμμετοχή σας στα τηλέφωνα: 6972265668, sekmalp@gmail.com

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Μαθήματα