ΘΕΜΑ: «Οι παράγοντες που εμποδίζουν την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σοφία Κουτσογιαννίδου, Ψυχοθεραπεύτρια-Οικογενειακή Θεραπεύτρια, MSc Κοινωνική Λειτουργός, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων.

ΘΕΜΑ: «Η ευγνωμοσύνη ως στάση ζωής».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σοφία Κουτσογιαννίδου, Ψυχοθεραπεύτρια-Οικογενειακή Θεραπεύτρια, MSc Κοινωνική Λειτουργός, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων.

ΘΕΜΑ: «Εργαλεία που οδηγούν στο δρόμο της Αυτογνωσίας»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σταύρος Τζαμτζής, Ψυχολόγος ΑΠΘ, Μέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Μέλος του General Hypnotherapy Standards Council

ΘΕΜΑ: «Γνωρίζω τον εαυτό μου μέσα από τη μέθοδο της ύπνωσης»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Σταύρος Τζαμτζής, Ψυχολόγος ΑΠΘ, Μέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, Μέλος του General Hypnotherapy Standards Council

ΘΕΜΑ: «Πως η αυτογνωσία μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις μας με τους άλλους;»

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Φασέγγα Κατερίνα, Σύμβουλος Ψυχικής υγείας, Συγγραφέας.

ΘΕΜΑ: «Τοξικά συναισθήματα. Μαθαίνω να τα αναγνωρίζω και να τα αποφεύγω».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Φασέγγα Κατερίνα, Σύμβουλος Ψυχικής υγείας, Συγγραφέας.

ΘΕΜΑ: «Η σημασία του γνώθι σαυτόν άλλοτε και σήμερα. Ο ρόλος του στην προσέγγιση της ευτυχίας και της ολοκλήρωσης του ατόμου»

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Βάλια Σιδηροπούλου, MSc Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων.

ΘΕΜΑ: «Ευτυχία. Πως μπορούμε να γίνουμε ευτυχισμένοι».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Βάλια Σιδηροπούλου, MSc Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι εισηγήσεις πραγματοποιούνται στη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ορφανίδου 1,  3ος όροφος, ημέρα Τετάρτη και ώρες 18.00-21.00.
Κόστος συμμετοχής στο Α΄ Εξάμηνο: 20ευρώ για όλες τις εισηγήσεις.
—Στο τέλος των εξαμήνων χορηγείται στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης.
—Νέα σεμινάρια, εργαστήρια και πολλές δράσεις από το Σύλλογο Επιστημόνων Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλης.
Ενημερωθείτε και δηλώστε τη συμμετοχή σας στα τηλέφωνα:
6972265668, 6972296734 sekmalp@gmail.com