ΗΜΕΡΙΔΑ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και Κλειστές Δομές.

η γαρ νου ενέργεια ζωή…

Αριστοτέλης

Νέοι Ορίζοντες για την κοινωνική αποκατάσταση

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΙΟΥ, 2021

Παρακολούθηση ζωντανά μέσω του καναλιού YOUTUBE: ΣΕΚΜΑ Αριστοτέλης

https://www.youtube.com/channel/UCXUGAuOQWWyfvvMaRPlFcxg

Όσοι επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση θα πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία με email στο sekmalp@gmail.com και στο θέμα θα πρέπει να αναφέρουν βεβαίωση για την ΗΜΕΡΙΔΑ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα και Κλειστές Δομές.

Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή

Συντονιστής: Γιώργος Ο. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, PhD (Sociology, Carleton, Ottawa)

Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εργασίας και των Επαγγελμάτων με έμφαση τις νέες τεχνολογίες. Κατάρτισης, Διευθυντής Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας, Μυτιλήνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου georgetsompan@gmail.com

Μαίρη Κ. ΓΚΡΙΖΟΥ

Διευθύντρια Εκπαιδευτικών Μονάδων στο ΚΚ Διαβατών 3ο ΣΔΕ Διαβατών του Καταστήματος Κράτησης https://3sdethes.wordpress.com/

Ελένη Β. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόεδρος Συλλόγου Επιστημόνων Κεντρικής Μακεδονίας «Αριστοτέλης» www.sekma.gr Υποψήφια Διδάκτορας Κοινωνιολογίας, Ερευνήτρια Εργαστήριο Κοινωνιολογίας Εργασίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα εδώ

close next picture next picture
Original Picture...